Formy wsparcia z NFOŚiGW dla OZE

Formy wsparcia z NFOŚiGW dla OZE

Inwestycje w technologie wykorzystujące Odnawialne źródła energii (OZE) stają się coraz bardziej popularne, nawet pomimo wysokich kosztów ich realizacji. W obecnej chwili wiele instytucji państwowych wychodzi z propozycją dofinansowania tego typu inwestycji, co sprawia, że stają się one dostępne dla coraz szerszej grupy inwestorów, w tym przede wszystkim dla osób prywatnych chcących zastosować tego typu technologie w swoich gospodarstwach domowych.

Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest jednym z podstawowych filarów polskiego systemu finansowania „zielonych inwestycji”, który dysponując środkami finansowymi pochodzącymi ze środków krajowych, unijnych, jak również ze środków tzw. funduszy norweskich czy programu szwajcarskiego, wdraża konkretne programy finansujące inwestycje proekologiczne na poziomie ogólnokrajowym.

Beneficjentów NFOŚiGW można podzielić na 3 podstawowe grupy:

  • osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe
  • samorządy, ich związki, należące do nich spółki oraz jednostki budżetowe
  • przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe

Mając na uwadze różnorakie formy wsparcia proponowane przez NFOŚiGW szczególną uwagę należy zwrócić na proponowane przez Fundusz aktualne programy dofinansowania dla inwestycji proekologicznych (szczególnie OZE) dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych, które są programami o charakterze ogólnokrajowym, a środki przeznaczone na dofinansowanie są dostępne dla każdego chcącego skorzystać ze wsparcia.