Formy wsparcia z WFOŚiGW dla OZE

Formy wsparcia z WFOŚiGW dla OZE

W każdym regionie Polski istnieją odrębne programy wsparcia inwestycji opartych na odnawialnych źródłach energii, które są wdrażane i realizowane przez poszczególne terytorialne jednostki WFOŚiGW. Dotyczą one różnych typów beneficjentów, różnych rodzajów inwestycji, różna jest wreszcie forma i wysokość dofinansowania.

Pomocy tej można szukać przede wszystkim w:

  • urzędach gmin, miast, starostwach powiatowych.
  • wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
  • instytucjach wdrażających Regionalne Programy Operacyjne (RPO) – przedsiębiorcy i jednostki publiczne
  • urzędach marszałkowskich, wdrażających niektóre działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

Informacji na temat RPO w poszczególnych województwach prosimy szukać poniżej: