Gminne formy wsparcia dla OZE

Gminne formy wsparcia dla OZE

Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej wprowadzają i realizują programy gminne mające na celu wsparcie inwestycji opartych na OZE.

Gminy mają możliwość przeznaczenia części pieniędzy z własnego budżetu na rozwój działań proekologicznych do których z pewnością zaliczają się indywidualne inwestycje mieszkańców w technologie oparte na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Programy gminne skierowane do mieszkańców danej gminy polegają najczęściej na udzieleniu jednorazowego dofinansowania w formie dotacji gminnej do indywidualnego, dotowanego przez gminę, przedsięwzięcia proekologicznego realizowanego przez mieszkańca gminy. Takie programy zostały już uruchomione m. in. w gminach takich jak: Kleszczów, Przykona, Bełżec, Choroszcz, Wohyń oraz wielu innych.

Gminy coraz częściej sięgają również po fundusze unijne aplikując po środki na finansowanie zielonych inwestycji, które obejmują swoim zakresem podmiotowym wielu mieszkańców, chcących skorzystać z konkretnych rozwiązań proponowanych przez Gminę w ramach konkretnego projektu, np. montaż kolektorów słonecznych do wspomagania produkcji c.w.u. Realizacja tego typu projektów podnosi atrakcyjność gminy w oczach aktualnych i przyszłych mieszkańców, oraz ma duży wpływ na poprawę m.in. koniunktury społecznej i gospodarczej danego regionu.

Doskonałym przykładem skutecznego podejmowania tego typu działań może być np. Gmina Maków (woj. łódzkie), która pozyskała dofinansowanie m.in. do instalacji kolektorów słonecznych i oczyszczalni ścieków instalowanych w indywidualnych gospodarstwach domowych.

Wszystkim zainteresowanym pozyskaniem środków na realizację inwestycji opartych na odnawialnych źródłach energii, radzimy rozpocząć poszukiwania dostępnych, regionalnych form wsparcia we własnej gminie.