Instalacje fotowoltaiczne

Instalacje fotowoltaiczne

Instalacje fotowoltaiczne (PV – photovoltaics) przetwarzają promieniowanie bezpośrednio w energię elektryczną, bez zanieczyszczeń, hałasu i innych czynników niekorzystnych ze względu na ochronę środowiska.

Na rynku obecnie dostępne są panele monokrystaliczne i polikrystaliczne. Rozwój technologii ich produkcji wysuwa modele polikrystaliczne jako produkt bardziej wydajny.

Stosowane są w trzech zasadniczych obszarach:

 • elektronice powszechnie użytkowanej (np. kalkulatory, zegarki itp.)
 • systemach wolnostojących lub samodzielnych (off-grid)
 • oraz w systemach podłączonych do sieci elektroenergetycznej – systemy zintegrowane z siecią (in-grid lub grid-connected).

Najprostszy system samodzielny wyposażony jest w odpowiednio dobraną ilość ogniw połączonych szeregowo, które poprzez regulator ładowania, ładują baterię akumulatorów. Schemat takiego systemu pokazanym jest na rysunku poniżej:

foto9

Do powyższego układu dołączony jest konwerter który przetwarza prąd stały na prąd przemienny, dla potrzeb urządzeń, które korzystają z takiego prądu.

Największy odsetek wśród instalacji stanowią te podłączone do sieci energetycznej. W typowym systemie, oddającym wyprodukowaną energie elektryczną do sieci, wszystkie przewody prowadzące od modułów zebrane są do jednej skrzynki przyłączeniowej, która połączona jest z siecią przez inwerter (DC/AC). Uniwersalne inwertery współpracują z jednofazową lub trójfazową siecią elektroenergetyczną. Przetwarzają energię dostarczoną z ogniw fotowoltaicznych w postaci prądu stałego na energię w postaci prądu przemiennego 230V/50Hz oddawaną do sieci elektroenergetycznej.

foto10

Rok 2016 to NOWE MOŻLIWOŚCI DLA INWESTYCJI wykorzystujących OZE

Rozpocznij proces inwestycyjny już teraz!!!

BĄDŹ PIERWSZY, WYPRZEDŹ INNYCH!

Produkcja prądu w Polsce znajdowała się przez ponad wiek w rękach kilku wielkich przedsiębiorstw energetycznych. Dzięki zastosowaniu technologii opartych na odnawialnych źródłach energii każdy może stać się producentem energii elektrycznej, a prąd może być wytwarzany wszędzie tam gdzie jest używany……

Duże zainteresowanie inwestorów instalacjami fotowoltaicznymi przekłada się na usprawnienie działań zakładów energetycznych, które stają się coraz bardziej przyjazne inwestorowi upraszczając procedury zgłaszania podłączenia instalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej.

NOWY STAN PRAWNY POZWALA CI ZARABIAĆ POPRZEZ OSZCZĘDZANIE!!!

AKTUALNY STAN PRAWNY

Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478 z późn. zm.) określa zasady i warunki w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, definiuje podstawowe pojęcia i określa założenia realizacji krajowego planu działania w tym zakresie. Ostatnia zmiana Ustawy z dnia 29 grudnia 2015r. wprowadziła zmiany w terminach określonych w ustawie pierwotnej.

W ustawie zdefiniowano m.in. instalacje fotowolaiczne:

 • mikro, jako odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40kW oraz
 • małe, jako odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW.

Istotne z punktu widzenia przyszłego inwestora są kwestie związane z rozróżnieniem wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji i w małej instalacji:

 • Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji to osoba fizyczna, która wytwarza energię elektryczną w celu jej zużycia na własne potrzeby. Niewykorzystaną energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji i wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej wytwórca może sprzedać. Wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznej nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 • Wytwórca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji to podmiot prowadzący działalność regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza w zakresie małych instalacji wymaga wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

Planując inwestycję w instalację fotowoltaiczną należy brać pod uwagę dwie podstawowe formy finansowania:

 • Instalacja fotowoltaiczna finansowana ze środków własnych, w tym nisko oprocentowanych kredytów (bez dotacji). Bezpośrednio u nas sprzedaż ratalna – preferencyjne warunki, bez wychodzenia z domu. Więcej informacji tutaj.
  W takim przypadku zgodnie z nowelizacją ustawy od 1 lipca 2016r. można będzie skorzystać z taryf gwarantowanych (FIT) odkupu wyprodukowanej energii elektrycznej na poziomie odpowiednio:

  • w przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy do 3kW – 0,75 zł/kWh
  • w przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3kW do 40kW – 0,65 zł/kWh
 • Operator będzie zobowiązany do odkupu wyprodukowanej energii po stałej cenie jednostkowej przez okres 15 lat.

 • Instalacja fotowoltaiczna finansowana ze wsparciem z programu PROSUMENT do 40% wartości inwestycji (kredyt preferencyjny z dotacją). Więcej informacji tutaj.

PRZEBIEG PROCESU INWESTYCYJNEGO DLA MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

 1. koncepcja, pomiary, wymiarowanie, oferta wstępna
 2. projekt instalacji PV – strona DC i AC
 3. wystąpienie o dofinansowanie (jeśli inwestor planuje o nie wystąpić)
 4. pisemna informacja do właściwego operatora o zamiarze przyłączenia mikroinstalacji (do 30 dni przed planowanym przyłączeniem)
 5. realizacja – montaż
 6. odbiór i przyłączenie do sieci – operator sieciowy